1000g五味良仓 多用途小麦粉_克明面业股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

1000g五味良仓 多用途小麦粉

净含量:1000

营养成分:

  • 能量 1489千焦g
    碳水化合物 73.0g
  • 蛋白质 11.3g
    0毫克
  • 脂肪 1.5g
       
配料:小麦粉
产品说明:

甄选35%小麦核心胚乳研磨而成,灰分不高于0.45,水分控制在13.5%,适合做包子、馒头、水饺等多种美食,更是您家庭食用和馈赠亲朋好友的理想选择。