2250g五味良仓 自发小麦粉_克明面业股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

2250g五味良仓 自发小麦粉

净含量:2250

营养成分:

  • 能量 1489千焦g
    碳水化合物 75.0g
  • 蛋白质 10.3g
    100毫克
  • 脂肪 1.3g
       
配料:小麦粉
产品说明:

甄选35%小麦胚乳制粉,添加酵母、泡打粉,充分控制产品水分;充分保障酵母活性,并能快速起发。品质优,益生活。美食真的可以“简单”拥有。